Scheikunde examen HAVO 2008-I

Opgaven

Correctievoorschrift

Playlist met video's van de opgaven

 

Scheikunde examen HAVO 2008-II

Opgaven

Uitwerkbijlage

Correctievoorschrift