Scheikunde examen HAVO 2006-I

Opgaven

Correctievoorschrift

Playlist met video's van de opgaven

 

Scheikunde examen HAVO 2006-II

Opgaven

Uitwerkbijlage

Correctievoorschrift