Hoofdstuk 13 (NOVA Scheikunde)

Dit zijn bestanden die je kunt gebruiken om te oefenen. De bestanden zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.
Loop je vast, bekijk dan de online scheikundelessen op YouTube.

TLCenHPLC.pdf (Opgaven over dunnelaagchromatografie)

Gaschromatografie.pdf (Opgaven over GC met interne standaard)

GCenMSenIR.pdf (Gekoppelde opgaven: gaschromatograaf, massaspectrometer en infraroodspectrometer)

OefenenMSenIR.pdf (Stoffen identificeren a.d.h.v. MS- en IR-spectra)

Titraties.pdf (Zes verschillende typen titraties)

Colorimetrie.pdf (Oefenopgave voor spectrofotometer)

 

HandleidingBuret.pdf

HandleidingPipet.pdf

HandleidingMaatkolf.pdf

 

MSboekje.pdf (Info-boekje over massaspectrometrie met opgaven)