Playlists voor 6 VWO (Nova)

Dit zijn playlists met scheikundelessen. De filmpjes zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.

Hoofdstuk 12 Materialen

Hoofdstuk 13 Analysetechnieken

Hoofdstuk 14 Chemie van het leven

Hoofdstuk 15 Industriële chemie