Playlists voor 6 VWO (Nova)

Dit zijn playlists met scheikundelessen. De filmpjes zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.

Hoofdstuk 12 Materialen

Hoofdstuk 13 Analysetechnieken

Hoofdstuk 14 Chemie van het leven