Playlists voor 5 VWO (Nova)

Dit zijn playlists met scheikundelessen. De filmpjes zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.

Hoofdstuk 7 Zuren en basen

Hoofdstuk 8 Ruimtelijk bouw van moleculen

Hoofdstuk 9 Redoxchemie

Hoofdstuk 10 Organische verbindingen

Hoofdstuk 11 Reactiemechanismen