Playlists voor 5 HAVO (Nova)

Dit zijn playlists met scheikundelessen. De filmpjes zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.

Hoofdstuk 7 Zuren en basen

Hoofdstuk 8 Redoxreacties

Hoofdstuk 9 Polymeren

Hoofdstuk 10 Chemie van het leven

Hoofdstuk 11 Groenere chemie