Playlists voor 4 VWO (Nova)

Dit zijn playlists met scheikundelessen. De filmpjes zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.

Hoofdstuk 1 Chemisch rekenen

Hoofdstuk 2 Bindingstypen

Hoofdstuk 3 Organische chemie

Hoofdstuk 4 Zouten

Hoofdstuk 5 Reacties in beweging

Hoofdstuk 6 Evenwichten