Playlists voor 4 HAVO (Nova)

Dit zijn playlists met scheikundelessen. De filmpjes zijn gesorteerd op de hoofdstukindeling van NOVA Scheikunde.

Hoofdstuk 1 Atoombouw

Hoofdstuk 2 Rekenen in de chemie

Hoofdstuk 3 Bindingstypen

Hoofdstuk 4 Zouten

Hoofdstuk 5 Koolstof als basis

Hoofdstuk 6 Reacties in beweging