Chemisch rekenen 2

Deze oefenopgaven gaan over chemisch rekenen.
Je moet bekend zijn met het rekenen met dichtheid, molaire massa en met "de mol".