Basis 1

Deze oefenopgaven gaan over basisstof. Je zou ze vroeg in de vierde klas moeten kunnen maken.